Home » Khỏe và đẹp » Tọa đàm 'Đột phá mới trong khoa học giúp phát triển trí não'

Tọa đàm 'Đột phá mới trong khoa học giúp phát triển trí não'


Tiến sĩ Matthew J.Kuchan (Đại học Illinois, Mỹ) trình bày các nghiên cứu mới về dinh dưỡng hỗ trợ phát triển trí não trẻ nhỏ.