Home » Khỏe và đẹp » TP HCM giải thể trung tâm mua sắm y tế tập trung

TP HCM giải thể trung tâm mua sắm y tế tập trung

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu Sở Y tế bàn giao công tác đấu thầu mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao cho các bệnh viện, cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố theo quy định của Luật Đấu thầu. Trung tâm phải bàn giao tài sản, tài chính, cơ sở vật chất, con dấu, công nợ… cho các đơn vị liên quan.

Bệnh nhân mua thuốc tại bệnh viện. Ảnh: Lê Phương.

Bệnh nhân mua thuốc tại bệnh viện. Ảnh: Lê Phương.

Khi trung tâm mua sắm giải thể, nhiệm vụ đấu thầu 106 mặt hàng cấp địa phương được Sở Y tế TP HCM giao cho Bệnh viện Trưng Vương thực hiện. Đơn vị thắng thầu có trách nhiệm cung cấp hàng cho tất cả bệnh viện ở thành phố. Năm 2018, trách nhiệm mua sắm 106 mặt hàng này có thể sẽ được Sở Y tế chuyển giao cho bệnh viện khác trực thuộc Sở. Các loại thuốc còn lại, cơ sở y tế có thể đấu thầu riêng lẻ theo nhu cầu. 

Trung tâm Mua sắm hàng hóa và tài sản công của ngành y tế TP HCM thành lập ngày 24/1/2013. Trước năm 2013, các bệnh viện tại thành phố đấu thầu riêng lẻ thuốc và trang thiết bị y tế. Từ sau khi trung tâm thành lập, Sở Y tế TP HCM tổ chức đấu thầu tập trung hai lần vào năm 2014 và 2015. Trong đó lần đấu thầu tập trung năm 2014 xảy ra vụ việc Công ty VN Pharma làm giả hồ sơ nhập khẩu thuốc trị ung thư H-Capita. Từ năm 2016 đến nay Sở Y tế áp dụng hình thức đấu thầu kết hợp vừa tập trung vừa riêng lẻ.

Lê Phương