Home » Khỏe và đẹp » TP HCM xin lập Sở An toàn vệ sinh thực phẩm

TP HCM xin lập Sở An toàn vệ sinh thực phẩm


Thứ hai, 3/10/2016 | 14:37 GMT+7

Thứ hai, 3/10/2016 | 14:37 GMT+7

Đề án lập Sở An toàn Vệ sinh Thực phẩm của TP HCM đang trong giai đoạn hoàn chỉnh để trình Thủ tướng phê duyệt.

Đề án thành lập Sở An toàn Vệ sinh Thực phẩm do UBND TP HCM chủ trì soạn thảo cùng với các sở Công thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Dự kiến việc thành lập, tổ chức bộ máy Sở An toàn Vệ sinh Thực phẩm không làm tăng biên chế nhân sự. Đề án này sẽ được trưng cầu ý kiến ở cấp các Sở, sau đó xin ý kiến các Bộ Nội vụ, Công thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng Chính phủ trước khi trình Thủ tướng phê duyệt.

Đến nay đơn vị giám sát vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm là Cục An toàn thực phẩm và các chi cục trực thuộc cấp cơ sở, thuộc Bộ Y tế.

Hoài Nhơn

‘).remove();
}
});
Parser.SITE_URL = “http://vnexpress.net”;
Parser.URL = “http://st.f2.vnecdn.net/responsive/j/v11”;
Parser.SITE_ID = 1003750;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();

//parse video vne old
parserOldVideo();

//ads – chi co tren mobile
if ( device_env == 1 ) {
common.parserAdsFullScreen();
}

//resize images
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});