Home » Khỏe và đẹp » Trò chơi phá bom thử thách khả năng ghi nhớ của bạn

Trò chơi phá bom thử thách khả năng ghi nhớ của bạn

Để tham gia trò chơi trắc nghiệm này, trước tiên bạn hãy đọc các chỉ dẫn dưới đây trong vòng 45 giây. Khi đồng hồ đếm ngược 45 giây kết thúc, bạn bấm vào chữ sẵn sàng và bắt đầu trả lời câu hỏi. Yêu cầu là bạn phải nhớ các chỉ dẫn này để cắt dây vô hiệu hóa quả bom, nếu cắt nhầm dây bom sẽ phát nổ. 

Chỉ dẫn:

Không bao giờ cắt dây màu xanh lá cây khi nó ở cạnh dây màu vàng.

Phải cắt dây màu trắng trước khi cắt dây màu vàng.

Sau khi cắt dây màu đỏ, hãy cắt dây màu xanh dương.

Sau khi cắt dây màu xanh dương, hãy cắt dây màu trắng.

Nếu có dây đen và dây vàng, hãy cắt dây đen.

Không cắt 2 dây cùng màu.

Sẵn sàng

Minh Nhật