Home » Khỏe và đẹp » Từ 1/7 tăng mức đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

Từ 1/7 tăng mức đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

Lương cơ sở tăng từ 1,3 triệu đồng lên 1,39 triệu đồng một tháng, áp dụng từ đầu tháng 7. Mức đóng bảo hiểm y tế được tính theo công thức 4,5% lương cơ sở, vì vậy cũng điều chỉnh theo. Đến nay, người mua bảo hiểm y tế tự nguyện phải trả 58.500 đồng một tháng tức 702.000 đồng mỗi năm. Từ 1/7, phí mua bảo hiểm y tế tăng thêm 48.600 đồng một năm, ở mức 750.600 đồng, tương đương một tháng 62.550 đồng. 

Người hưởng tiền lương do Nhà nước quy định, số tiền đóng bảo hiểm y tế cũng thay đổi. Công thức tính như sau: Số tiền đóng bảo hiểm y tế = (Lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1,39 triệu đồng) x 4.5%.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, lương cơ sở được điều chỉnh giúp quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế của chủ thẻ tăng theo. Cụ thể, số tiền trả chi phí khám chữa bệnh tăng từ 7,8 triệu đồng lên 8,34 triệu đồng. Chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở cũng sẽ điều chỉnh tăng từ 195.000 đồng lên 208.500 đồng. Ngoài ra, mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật tăng từ 58,5 triệu đồng lên 62,55 triệu đồng.

Với mức lương cơ sở mới, tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động cũng thay đổi. Đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 111.200 đồng một tháng. Người hưởng lương do nhà nước quy định, tiền đóng bảo hiểm xã hội được tính theo công thức: (Lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1,39 triệu đồng) x 8%.

Người lao động có tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cao hơn 27,8 triệu đồng (tức hơn 20 lần mức lương cơ sở mới) thì mức đóng bắt buộc chỉ bằng 20 lần mức lương cơ sở, tức tối đa 1,39 triệu đồng x 20 x 8% = 2,224 triệu đồng một tháng.

Thu Hiền