Home » Khỏe và đẹp » Từ 1/6 điều chỉnh giá viện phí cho bệnh nhân không có bảo hiểm y tế

Từ 1/6 điều chỉnh giá viện phí cho bệnh nhân không có bảo hiểm y tế

Thông tư này điều chỉnh giá viện phí với những người chưa tham gia bảo hiểm y tế, hoặc có thẻ nhưng đi khám chữa bệnh; sử dụng các dịch vụ không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế. Giá trần này không bao gồm khám, điều trị tại các khoa tự nguyện, theo yêu cầu.

Hơn 1.900 dịch vụ y tế được quy định mức trần mới, tương đương với giá mà bảo hiểm y tế đang chi trả theo các hạng bệnh viện. Khám tại bệnh viện hạng đặc biệt, người bệnh phải đóng 39.000 đồng cho một lần khám; chi phí khám tại bệnh viện hạng 2 là 35.000 đồng, bệnh viện hạng 3 là 31.000 đồng, hạng 4 và trạm y tế xã: 29.000 đồng. Một số thủ thuật, phẫu thuật cũng được điều chỉnh tăng giá khoảng 20-30% so với mức hiện hành.

Giá ngày giường được tính mỗi người trên một giường. Bệnh nhân nằm ghép hai người một giường được tính giá tối đa 50%, nằm ghép từ 3 trở lên trả tối đa 30% giá. Trường hợp nằm trên băng ca, giường gấp tạm thời áp dụng mức giá ngày giường như nằm ghép 2.

Thông tư cũng bổ sung giá của 35 dịch vụ chưa được bảo hiểm y tế chi trả như thẩm mỹ, thay răng giả, trợ thính, điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ…

Cơ quan có thẩm quyền (Bộ Y tế, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh…) quyết định mức giá cụ thể nhưng không được vượt quá tối đa khung của thông tư này. Mức giá này gồm các chi phí trực tiếp (thuốc men, dịch truyền, hoá chất, vật tư tiêu hao…), chi phí tiền lương.

Theo Bộ Y tế, việc điều chỉnh giá lần này để tạo sự bình đẳng giữa người có thẻ bảo hiểm y tế và người không có thẻ, nhằm khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế. Hơn 81% dân số đã tham gia bảo hiểm y tế; số còn lại phần lớn là người có mức sống trung bình trở lên.

Nam Phương