Home » Khỏe và đẹp » Tự kiểm tra bạn có bị trầm cảm bằng 9 câu hỏi

Tự kiểm tra bạn có bị trầm cảm bằng 9 câu hỏi

Cách thực hiện: Trả lời 9 nhóm câu hỏi của bộ sàng lọc. Trong cột Điểm, viết số cao nhất mà bạn chọn trong nhóm đã cho. Ví dụ, với nhóm câu hỏi số 1: Nếu câu 1a bạn chọn Không ngày nào được 0 điểm, câu 1b chọn Vài ngày thì được 1 điểm, câu 1c chọn Gần như mọi ngày được 3 điểm. Như vậy, bạn ghi số điểm cao nhất trong nhóm câu hỏi này là 3 vào cột Điểm. Cộng tổng điểm của 9 nhóm câu hỏi và đối chiếu với mục Kết quả bên dưới để biết mình có bị trầm cảm hay không và trầm cảm ở mức độ nào. 

Trong hai tuần qua, những vấn đề sau đây gây phiền phức cho bạn thường xuyên đến mức độ nào?

STT Nội dung Không ngày nào Vài ngày Hơn một nửa số ngày Gần như mọi ngày Điểm (0-3) #
1a Khó đi vào giấc ngủ 0 1 2 3   1
1b Khó ngủ thẳng giấc 0 1 2 3
1c Ngủ quá nhiều 0 1 2 3
2 Cảm thấy mệt mỏi hoặc có ít sinh lực 0 1 2 3   2
3a Chán ăn 0 1 2 3   3
3b Ăn quá nhiều 0 1 2 3
4 Ít muốn làm điều gì hoặc có cảm giác thích thú khi làm bất cứ điều gì 0 1 2 3   4
5a Cảm thấy nản chí, trầm buồn 0 1 2 3   5
5b Cảm giác tuyệt vọng 0 1 2 3
6a Có suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình hoặc cảm thấy mình là người thất bại hay thấy mình đã làm cho chính bản thân thất vọng. 0 1 2 3   6
6b Cảm thấy mình đã làm cho gia đình thất vọng 0 1 2 3
7 Khó tập trung vào công việc như đọc báo hay xem tivi 0 1 2 3   7
8a Vận động hoặc nói quá chậm đến mức người khác có thể nhận thấy được 0 1 2 3   8
8b Quá bồn chồn hoặc đứng ngồi không yên đến mức bạn đi đi lại lại nhiều hơn thông thường 0 1 2 3
9a Có các suy nghĩ cho rằng chết là điều tốt hơn cho bạn 0 1 2 3   9
9b Có các suy nghĩ tự gây tổn thương cơ thể mình theo cách nào đó 0 1 2 3

Tổng điểm

Kết quả:

– 5-9 điểm: Trầm cảm tối thiểu.

– 10-14: Trầm cảm mức độ nhẹ.

-15-19: Trầm cảm mức độ trung bình.

-Trên 19: Trầm cảm nặng.

Hậu quả của bệnh có thể rất nặng nề. Khả năng người bị trầm cảm tự tử khá cao. Bệnh có thể điều trị bằng thuốc hoặc kết hợp liệu pháp tâm lý. 

Phương Trang