Home » Khỏe và đẹp » Việt Nam lần đầu đăng cai hội nghị kiểm soát nhiễm khuẩn quốc tế

Việt Nam lần đầu đăng cai hội nghị kiểm soát nhiễm khuẩn quốc tế

Phó giáo sư Lê Thị Anh Thư, Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn TP HCM cho biết đây là lần đầu Việt Nam dành được quyền tổ chức hội nghị. Dự kiến khoảng 2.000 người tham dự hội nghị, đến từ nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới ở các lĩnh vực kiểm soát nhiễm khuẩn, bệnh truyền nhiễm, hồi sức, vi sinh lâm sàng…

Theo bác sĩ Anh Thư, đây là cơ hội để nhiều bác sĩ Việt Nam tham gia hội nghị quốc tế, cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm thực hành, nâng cao vị trí kiểm soát nhiễm khuẩn nước ta ở khu vực và thế giới, quảng bá cho đất nước con người Việt Nam.

Hội nghị tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 19 đến 22/3/2019 tập trung vào các chủ đề nhiễm khuẩn bệnh viện, nhiễm khuẩn mới nổi, đề kháng kháng sinh, quản lý kháng sinh, khử tiệt khuẩn, vệ sinh tay, kiểm soát nhiễm khuẩn tại các đơn vị đặc biệt như hồi sức tích cực, nhi, phơi nhiễm nghề nghiệp… 

Đây là hội nghị diễn ra hai năm một lần kể từ 2004, từng tổ chức ở Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Australia, Thái Lan…

Lê Phương