Home » Khỏe và đẹp » Việt Nam thành lập Trung tâm Máu quốc gia

Việt Nam thành lập Trung tâm Máu quốc gia

Ngày 4/4, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương thành lập Trung tâm Máu Quốc gia.

Hiện nay Trung tâm Truyền máu hiện đại có công suất 90.000 đơn vị máu mỗi năm. Tuy nhiên, chỉ tính riêng năm 2017, Viện đã tổ chức tiếp nhận được hơn 300.000 đơn vị máu. Hoạt động của Trung tâm đã tăng gấp hơn ba lần công suất thiết kế. Dự báo đến năm 2020, Viện tiếp nhận khoảng 400.000 đơn vị máu và tăng lên tới 600.000 đơn vị máu vào năm 2030.

Với nhu cầu thực tế đó, Viện thành lập Trung tâm Máu Quốc gia nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển; tiến tới hoạt động độc lập của Trung tâm. Trung tâm Máu Quốc gia thực hiện các hoạt động truyền máu nhằm có nguồn máu, các sản phẩm máu và tế bào gốc an toàn phục vụ cho nhu cầu cấp cứu, điều trị bệnh nhân và dự trữ máu cho an ninh quốc gia.

Hoạt động của Trung tâm Truyền máu đã tăng gấp 3 lần công suất thiết kế. Ảnh: Vũ Quang Hưng. 

Hoạt động của Trung tâm Truyền máu đã tăng gấp 3 lần công suất thiết kế. Ảnh: Vũ Quang Hưng. 

Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Huyết học – Truyền máu Trung ương khẳng định đây là một dấu mốc lịch sử quan trọng trong tiến trình phát triển của ngành truyền máu Việt Nam. Nó đáp ứng nhu cầu phát triển tất yếu của ngành truyền máu và theo kịp xu hướng thế giới.

Để đạt được mục tiêu, Trung tâm Máu Quốc gia cải tạo, nâng cấp cơ sở hiện tại, đáp ứng nhu cầu chuyên môn, kỹ thuật; đồng thời sẽ xin đất, kêu gọi đầu tư xây dựng Trung tâm Máu Quốc gia tại cơ sở mới. Dự kiến từ sau 2020, Trung tâm sẽ hoạt động tại cơ sở mới, tiếp tục phát triển chuyên môn kỹ thuật. 

Nam Phương