Home » 60 người Nam Phi tử vong vì nhiễm khuẩn viêm não qua thực phẩm » khuan-Listeria-monocytogens-6917-1514280079_500x300.jpg

khuan-Listeria-monocytogens-6917-1514280079_500x300.jpg